Hulp nodig?

Algemene Voorwaarden Bringmeone B.V.

Algemene Voorwaarden Klanten

Deze 'Algemene Voorwaarden Klanten' zijn van toepassing op de relatie tussen Bringmeone.nl en de Klanten. Leveranciers verwijzen wij door naar de 'Algemene Voorwaarden Leveranciers'.

 1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van de Leverancier dat door de Klant via het Platform bij de Leverancier kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de Klant via het Platform bij de Leverancier van het door de Klant geselecteerde Aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst via het Platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier met betrekking tot een Bestelling en de bezorging of het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website(s), apps, tools en andere apparaten van Bringmeone.nl en aan haar gelieerde bedrijven en zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.

Leverancier: een bedrijf dat maaltijden, dranken, producten of zaken en aanverwante artikelen verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van Overeenkomsten het Platform gebruikt.

Leveranciersinformatie: de informatie van de Leverancier of de leverancier met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), productspecificaties, veiligheidsvoorschriften, waarschuwingen, gebruiksvoorschriften en prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen. Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door Bringmeone.nl worden aangeboden aan de Klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het Aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van Overeenkomsten en het doorsturen van Bestellingen naar de relevante Leverancier.

Bringmeone.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bring me 1 B.V.

 1. Identiteit van Bringmeone.nl

Bringmeone.nl handelend onder de naam 'Bringme1 b.v.'

Adres:
Korte Vest 21
4695 CS SINT-MAARTENSDIJK
KvK: 83939911
BTW-nr: NL863041814B01
Email: info@Bringmeone.nl
Tel: +31618117117

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze Algemene Voorwaarden Klanten zijn slechts van toepassing op de Service. Bringmeone.nl is niet verantwoordelijk voor het Aanbod. Op het Aanbod zijn, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van de Leverancier van toepassing.
  2. De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met de Leverancier aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door de Leverancier op grond van artikel 6 hieronder.
 2. Het Aanbod

  1. Bringmeone.nl publiceert het Aanbod namens de Leveranciers op het Platform, overeenkomstig de door de Leveranciers aangeleverde Leveranciersinformatie en de Leverancier is in staat dit aanbod te wijzigen. Bringmeone.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het Aanbod en van de Leveranciersinformatie op het Platform. De Leverancier kan ingrediënten en additieven gebruiken voor producten, maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken, dan wel zaken en goederen verkopen die gepaard gaan met veiligheids- en gebruiksvoorschriften. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, dan wel er sprake is van een ander verwacht gevaar voor de gezondheid, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met de Leverancier voor actuele allergeneninformatie, productspecificaties enzovoorts, voordat de bestelling wordt geplaatst. Indien een te kopen artikel bijzondere eigenschappen dient te bezitten dan dient een Klant hierover zelf contact op te nemen met de Leverancier.
  2. Bringmeone.nl geeft alle Leveranciersinformatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.
  3. Bringmeone.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.
 3. De Overeenkomst

  1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de door hem geplaatste Bestelling definitief maakt door de betaling via IDEAL te verrichten. Daarna wordt de geplaatste bestelling doorgegeven aan de Leverancier.
  2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Bringmeone.nl de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen.
  3. De Overeenkomst kan alleen door de Leverancier worden uitgevoerd als de Klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de Bestelling. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Leverancier te melden.
  4. In verband met informatie over de status van zijn Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel de Leverancier als Bringmeone.nl.
  5. Indien de Klant een Bestelling heeft geplaatst, dan dient hij aanwezig te zijn op het door de Klant aangegeven bezorgadres om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen.
  6. De actuele bezorgkosten worden door de leverancier op het Platform vermeld voordat een klant een Bestelling plaatst.
  7. Bij het bestellen en het afleveren van alcoholische producten of andere producten met een leeftijdslimiet, controleert de Leverancier op grond van geldende wet- en regelgeving of de Klant hieraan voldoet. Als de Klant zich niet adequaat kan identificeren of niet voldoet aan de minimumleeftijdseisen, worden in ieder geval de alcoholische producten van de Bestelling niet geleverd, en staat het de Leverancier tevens vrij om de Bestelling in zijn geheel te weigeren. Wanneer de alcoholische producten op grond van dit artikel niet worden geleverd, kunnen er door de Leverancier annuleringskosten aan de Klant in rekening worden gebracht, welke annuleringskosten ten minste zullen bestaan uit de waarde van de alcoholische producten van de desbetreffende Bestelling.
  8. Bringmeone.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling

  1. In verband met de bederfelijkheid van het Aanbod geldt dat de Klant geen recht heeft om de Overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de Klant bij Bringmeone.nl worden geannuleerd. Annulering van de Bestelling door de Klant bij de Leverancier is slechts mogelijk indien de Leverancier expliciet aangeeft dat Annulering van de Bestelling door de Klant mogelijk is.
  2. De Leverancier heeft het recht de Bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het Aanbod niet meer beschikbaar is, de Klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.
  3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Bringmeone.nl besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
  4. Bringmeone.nl heeft het recht om namens de Leverancier Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan Bringmeone.nl hiervan aangifte doen bij de politie.
 5. Betaling

  1. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te betalen met een online betaalmiddel via het Platform of door betaling aan de Leverancier aan de deur. Pas na de uitvoering van de betaling zal de Bestelling worden doorgegeven aan de Leverancier.
  2. Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden Klanten, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode, zal de verwerking hiervan maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.
  3. De Leverancier heeft Bringmeone.nl geautoriseerd om namens de Leverancier de online betaling van de Klant in ontvangst te nemen.
 6. Klachtenregeling

  1. Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij de Leverancier te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het Aanbod van de Leverancier en de uitvoering van de Overeenkomst ligt bij de Leverancier. Bringmeone.nl kan alleen een bemiddelende rol aannemen.
  2. Als de Klant een klacht heeft over de Service, dan dient de klacht via het contactformulier, per e-mail of schriftelijk via de post te worden gecommuniceerd aan de klantenservice van Bringmeone.nl op het in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten aangegeven contactadres.
  3. Nadat de klacht door Bringmeone.nl is ontvangen zal Bringmeone.nl zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Bringmeone.nl streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken te behandelen.
  4. Klachten zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, moeten binnen bekwame tijd nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij respectievelijk de Leverancier (lid 1) of Bringmeone.nl (lid 2).
  5. De Europese Commissie beheert een ODR platform. Dit platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Bringmeone.nl sluit het gebruik van Alternative Dispute Resolution als bedoeld in de richtlijn 2013/11/EU expliciet uit. Het e-mailadres van Bringmeone.nl is info@Bringmeone.nl.
 7. Nieuwsbrief

  1. Bij het afronden van de Bestelling kan de Klant ook kiezen voor het ontvangen van de nieuwsbrief. De Klant kan zich afmelden voor deze nieuwsbrief via www.Bringmeone.nl of door contact op te nemen met de klantenservice via de in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden Klanten onder 'Correspondentieadres' vermelde contactgegevens.
 8. Inzicht en correctie van opgeslagen persoonsgegevens

  1. Bringmeone.nl verwerkt persoonlijke gegevens op van de Klant. Op de verwerking van persoonsgegevens is het Privacy Statement van toepassing.

Algemene Voorwaarden Leveranciers

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Bringmeone.nl en de leveranciers waarmee Bringmeone een overeenkomst sluit. Klanten verwijzen wij door naar de “Algemene Voorwaarden Klanten”.

Artikel 1: Definities

 1. Overeenkomst. Een overeenkomst tussen een Klant en een Leverancier via het Platform voor de bestelling en levering van maaltijden, dranken en aanverwante artikelen.**
 2. Klant. Een natuurlijke persoon (van achttien jaar of ouder) of rechtspersoon die een Bestelling doet bij de Leverancier via het Platform.**
 3. Bestelling. Een bestelling die door een Klant bij de Leverancier is gedaan via het Platform.**
 4. Betaaldiensten. Het in ontvangst nemen van geld van Klanten, het veiligstellen van het geld en het overmaken van dit geld aan een Leverancier dan wel Bringmeone.nl of het terugbetalen aan de Klant.**
 5. Betaling. De betaling zoals genoemd in artikel 9 .**
 6. Platform. De website(s), apps, tools en andere (al dan niet digitale) plaatsen van Bringmeone.nl en aan haar verbonden ondernemingen / met haar gelieerde vennootschappen dan wel zakelijke partners waarop de Service beschikbaar wordt gemaakt.**
 7. Leverancier. Een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen prepareert en voor de totstandkoming en betaling van de Overeenkomsten de Service en Betaaldiensten gebruikt.**
 8. Leveranciersinformatie. Dit betreft alle informatie in de meest brede zin van het woord die de Leverancier gebruikt om de door hem te leveren zaken, goederen, producten, gerechten, aan te prijzen en kenbaar te maken waaruit deze bestaan, welke inhoud of ingrediënten deze hebben en/ of er in dat kader ook waarschuwingen gelden en veiligheidsmaatregelen, intoleranties, enzovoorts, welke mede worden voorzien van een te betalen prijs en een bepaalde kwaliteit, dan wel iedere andere beschrijving en/ of omschrijving die de Leverancier wenst toe te kennen aan**
 9. Leveranciersportal. De Portal, dan wel het account, dat de leverancier heeft aangemaakt en waarop of waarmee hij zijn leveranciersinformatie deelt op het platform en waarvoor een inlogcode vereist is.**
 10. Gelijke-prijsgarantie. De garantie van de Leverancier dat de prijzen op het Platform gelijk zijn aan de prijzen die voor de producten en diensten van de Leverancier worden berekend op de eigen website en menukaart van de Leverancier (inclusief kortingen).**
 11. Service. De diensten en / of andere activiteiten die door Bringmeone.nl aan een Leverancier worden aangeboden in het kader van de exploitatie van het Platform door Bringmeone.nl, met als doel het sluiten van Overeenkomsten. Bringmeone.nl kan ook ondersteunende diensten aanbieden.**

Artikel 2: Identiteit van Bringmeone.nl

 1. Bringme1 B.V. is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te (4695 CS) Sint-Maartensdijk, aan de Korte Vest 21, en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83939911. Bringme1 B.V. handelt (onder andere) onder de naam Bringmeone.nl.

Artikel 3: (Toepasselijkheid van) deze Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Service. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van andere partijen, zoals bijvoorbeeld algemene voorwaarden van de Leverancier, wordt uitgesloten.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn elektronisch beschikbaar op de website van Bringmeone.nl. Zij zijn te vinden via deze link: bringmeone.nl/algemenevoorwaarden. Ook zijn deze voorwaarden gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zij zijn aldaar op te vragen. Een afschrift van deze Algemene Voorwaarden wordt kosteloos verstrekt op het eerste verzoek van de Leverancier.
 3. Bringmeone.nl heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op bovengenoemde plaatsen. Van een wijziging zal de Leverancier tijdig in kennis worden gesteld.
 4. Voor het gebruik van het Platform door een Klant zijn tussen Bringmeone.nl en de Klant niet deze Algemene Voorwaarden van toepassing. In die relatie zijn de Algemene Voorwaarden Klanten van toepassing.

Artikel 4: De (juridische) verhouding tussen Bringmeone.nl en de Leverancier

 1. Bringmeone.nl heeft een bemiddelende rol tussen de Leverancier en de Klant. Bringmeone.nl levert aan de Leverancier de Service waardoor juridisch bindende Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Klant worden gesloten. Bringmeone.nl fungeert daarbij als tussenpersoon namens de Leverancier. Bringmeone.nl wordt geen contractspartij in de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant.
 2. De Leverancier is zich ervan bewust en accepteert dat Bringmeone.nl ook andere partijen – die de directe dan wel indirecte concurrent van de Leverancier kunnen zijn – in de zin het vorige lid van dit artikel vertegenwoordigt en zij hiermee in de meest brede zin overeenkomsten aangaan.
 3. De Leverancier is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van een Overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant. Iedere aansprakelijkheid van Bringmeone.nl ter zake van de nakoming van die Overeenkomst is uitgesloten.

Artikel 5: De taken, rechten en verplichtingen van Bringmeone.nl in het algemeen

 1. Bringmeone.nl levert de Service aan de Leverancier waarmee / als gevolg waarvan Overeenkomsten (kunnen) worden gesloten. Het staat Bringmeone.nl vrij om – voordat Bringmeone.nl haar bemiddelende rol aanvangt – een verzoek van een Leverancier om gebruik te maken van de Service en de bemiddelende rol van Bringmeone.nl om welke reden dan ook te weigeren.
 2. Bringmeone.nl publiceert (delen van) de leveranciersinformatie die van belang zijn / is voor het bestelproces op het Platform. Bringmeone.nl controleert en / of beoordeelt die informatie niet, maar behoudt zich het recht voor om (delen van) de Leveranciersinformatie niet te publiceren. Als Bringmeone.nl bepaalde – naar het oordeel van Bringmeone.nl voor de Leverancier cruciale
  1. leveranciersinformatie niet publiceert, informeert zij de Leverancier hierover binnen een redelijke termijn. De leveranciersinformatie wordt niet beschouwd als gegevens die vallen onder het bereik van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: van persoonsgegevens is geen sprake.
 3. Bringmeone.nl kan de Leverancier autoriseren om bepaalde Leveranciersinformatie op het Platform zelf te wijzigen. Leverancier is er zelf verantwoordelijk voor dat de wijzigingen tijdig, volledig en duidelijk worden gewijzigd.
 4. Bringmeone.nl publiceert de voor De Leverancier relevante informatie, zoals de verwerkte Bestellingen, de aan Bringmeone.nl verschuldigde vergoeding(en), facturen en online betalingen.
 5. Waar Bringmeone.nl ondersteunende diensten aanbiedt, verleent zij de Leverancier toegang tot die ondersteunende diensten.
 6. Bringmeone.nl brengt de Leverancier kosten in rekening voor het gebruik van de Service.

Artikel 6: De taken, rechten en verplichtingen van de Leverancier in het algemeen

 1. De Leverancier is exclusief verantwoordelijk voor de nakoming van Overeenkomsten met de Klant. De Leverancier verplicht zich echter ook jegens Bringmeone.nl de Overeenkomst met de Klant na te komen.
 2. De Leverancier is verplicht zich te onthouden van ieder gedrag dat schadelijk is voor Bringmeone.nl of het Platform, in de meest brede zin van het woord.
 3. De Leverancier is verplicht om alle redelijke instructies van Bringmeone.nl met betrekking tot de op de Leverancier rustende verplichtingen uit hoofde van de juridische verhouding met Bringmeone.nl op te volgen.
 4. De Leverancier machtigt Bringmeone.nl om namens de Leverancier Overeenkomsten met de Klant te sluiten. De Leverancier verplicht zich om het Platform niet te gebruiken om daarop goederen / producten aan te bieden waarvan de verkoop illegaal is dan wel als illegaal wordt beschouwd.
 5. De Leverancier is verplicht de Lervancierinformatie aan Bringmeone.nl te verstrekken. Zonder deze informatie kan de bemiddelende rol van Bringmeone.nl niet aanvangen. De Leverancier verstrekt op het eerste verzoek van Bringmeone.nl aanvullende Leveranciersinformatie, dan wel andere informatie die nodig is voor Bringmeone.nl om haar verplichtingen jegens de Leverancier deugdelijk te kunnen nakomen. De Leverancier machtigt Bringmeone.nl om de Leveranciersinformatie te gebruiken en te verwerken (bijvoorbeeld voor marketingcampagnes, databases of zoekmachines) en verstrekt daartoe aan Bringmeone.nl het recht om dezelfde rechten te verstrekken aan derden met betrekking tot de Leveranciersinformatie.
 6. De Leverancier is verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de aan Bringmeone.nl verstrekte Leveranciersinformatie. Deze informatie moet alle benodigde voedselinformatie (bijvoorbeeld omtrent allergenen), productinformatie en waarschuwingen bevatten. Wijzigingen in de Leveranciersinformatie worden veertien dagen voordat zij van kracht worden doorgegeven aan Bringmeone.nl, zodat deze op het Platform tijdig kan worden gewijzigd.
 7. De Leverancier informeert Bringmeone.nl onmiddellijk als enige voedselinspectie-autoriteit of enige andere autoriteit een onderzoek uitvoert of een overtreding bij de Leverancier of zijn werknemers constateert van de toepasselijke voedselwetgeving of enige andere wet- of regelgeving. De leverancier verbeurt direct een opeisbare boete groot € 250,- per overtreding en
  1. 50,- euro voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt.
 8. Indien Leverancier aanverwante goederen en zaken wil gaan verkopen dan behoeft hij daarvoor de expliciete toestemming van Bringmeone.nl.
 9. De Leverancier past de Gelijke-prijsgarantie toe. Indien de Leverancier zijn verplichting ter zake niet nakomt (in die zin dat de prijs op het Platform hoger is dan de prijs op de menukaart / in de Leverancier van de Leverancier), brengt Bringmeone.nl het verschil in rekening bij de Leverancier en betaalt zij dat verschil (na betaling door de Leverancier aan Bringmeone.nl) uit aan de Klant in de vorm van een tegoedbon. Bringmeone.nl heeft het recht om de prijs op het Platform aan te passen naar de prijs (inclusief kortingen) op de website / menukaart van de Leverancier.
 10. De Leverancier neemt op het Platform geen links op naar de websites van derden buiten het Platform, plaatst geen advertenties op het Platform en gebruikt geen SEA en / of soortgelijke diensten met merken en / of handelsnamen van Bringmeone.nl zonder uitdrukkelijke toestemming van Bringmeone.nl.
 11. De Leverancier registreert maximaal één leverancier op het Platform per adres. De Leverancier registreert maximaal één Leverancier op het Platform per fysiek gescheiden operationele keuken.
 12. De Leverancier verplicht zich om bereikbaar te zijn via e-mail en telefoon tijdens de openingsuren van de Leverancier.

Artikel 7: Garanties en vrijwaringen

 1. De Leverancier garandeert dat de Leverancier alle toepasselijke wet- en regelgeving naleeft.
 2. De Leverancier garandeert dat de maaltijden, dranken en overige producten die aan de Klant worden aangeboden en geleverd geschikt zijn voor (menselijke) consumptie en voldoen aan de (informatie)eisen van de toepasselijke voedselwetgeving en aanverwante wet- en regelgeving, alsmede de eisen die worden gesteld aan dergelijke producten en zaken, waaronder maar niet uitsluitend dat deze zijn voorzien van waarschuwingen en dat is voldaan aan toepasselijke veiligheidsvoorschriften.
 3. De Leverancier garandeert dat de Leverancier Bringmeone.nl onmiddellijk informeert als er veranderingen zijn in de samenstelling, ingrediënten en toevoeging die allergieën en intoleranties zouden kunnen veroorzaken, alsmede veiligheidsvoorschriften veranderen of andere producteigenschappen.
 4. De Leverancier garandeert dat de Leverancier over alle vereiste vergunningen beschikt voor de uitoefening van de Leverancier en de Overeenkomst.
 5. De Leverancier garandeert dat de Leverancier niet in staat van faillissement verkeert, dat er geen insolventieprocedure of een reorganisatieprocedure onder gerechtelijk toezicht is, dat er geen surseance van betaling is verleend en dat er geen onderzoek of vervolging door enige autoriteit is ingesteld.
 6. De Leverancier garandeert dat de Leveranciersinformatie vrijelijk door Bringmeone.nl kan worden gebruikt en verwerkt zonder inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of ander rechten van derden.
 7. De Leverancier garandeert dat Overeenkomsten volgens de Leveranciersinformatie (waaronder voedselinformatie of productinformatie) zoals weergegeven op het Platform worden nageleefd.
 8. De Leverancier vrijwaart Bringmeone.nl voor eventuele claims van derden op basis van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van deren, waaronder voor redelijke kosten die Bringmeone.nl in verband daarmee maakt.
 9. De Leverancier vrijwaart Bringmeone.nl voor claims van Klanten die verband houden met de nakoming van de Overeenkomst door de Leverancier, zijn vertegenwoordigers of werknemers.
 10. De Leverancier vrijwaart Bringmeone.nl voor claims van derden (Klanten daaronder begrepen) met betrekking tot de bezorging (en de kosten die daarmee verband houden) van de Bestelling / de bestelde artikelen.

Artikel 8: Totstandkoming van Overeenkomsten, levering en annulering

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt door het verrichten van de IDEAL-betaling tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling via het Platform.
 2. Bringmeone.nl geeft Bestellingen via het Platform zo snel mogelijk door aan de Leverancier. De Leverancier zorgt ervoor dat het voor de ontvangst van Bestellingen goed bereikbaar is via de tussen partijen afgesproken Verbindingsmethode. Bringmeone.nl heeft het recht de beschikbare Verbindingsmethode na voorafgaande melding naar eigen inzicht te wijzigen.
 3. Bringmeone.nl is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van Bestellingen die door Klanten worden geplaatst. De Leverancier kan elke Bestelling bij de Klant controleren door telefonisch contact met de Klant op te nemen op het bij de Bestelling van de Klant vermelde telefoonnummer.
 4. De Leverancier is verantwoordelijk voor de (eventuele) bezorging van de Bestelling / de bestelde maaltijden, producten en aanverwante artikelen. De Leverancier stelt de Bestelling ter beschikking middels bezorging aan de Klant in overeenstemming met eventuele leveringsvoorwaarden van de Leverancier. De Leverancier is ervoor verantwoordelijk dat hij tijdens de op het platform vermelde openingstijden ook daadwerkelijk in staat is om de Bestellingen (tijdig en volledig) uit te voeren en na te komen.
 5. Als een Bestelling door de Leverancier niet kan worden bezorgd, stelt de Leverancier de Klant daarvan binnen tien minuten na ontvangst van de Bestelling op de hoogte en voorts biedt de Leverancier de Klant een redelijk alternatief aan voor de Bestelling.
 6. Voor het gebruik van plastic tassen waarin de Bestelling / de bestelde artikelen worden verpakt mag de Leverancier geen extra / aanvullende kosten in rekening brengen bij de Klant, tenzij enige wettelijke bepaling anders bepaalt. Het gebruik van plastic tassen is alleen toegestaan indien dit strikt noodzakelijk is.
 7. Indien een Bestelling alcoholische producten bevat (of andere producten bevat waarop een wettelijke leeftijdslimiet van toepassing is), is de Leverancier verplicht om de Klant te vragen zich te identificeren / legitimeren bij bezorging in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Indien de Klant zich niet voldoende kan identificeren / legitimeren of niet voldoet aan de minimum leeftijdsvereisten, zal de Leverancier weigeren de betreffende producten aan de Klant te leveren / bezorgen.
 8. De Leverancier kan de Bestelling annuleren in de volgende gevallen:
 9. De Klant heeft een Bestelling geplaatst en daarbij gebruik gemaakt van onjuiste contact- dan wel adresgegevens;
 10. De bestelde producten zijn niet langer beschikbaar en de Klant heeft het redelijke alternatieve aanbod van de Leverancier geweigerd;
 11. Er is sprake van overmacht bij de Leverancier.
 12. Als de Leverancier een Bestelling annuleert dan wel heeft geannuleerd, brengt de Leverancier Bringmeone.nl daarvan binnen twee dagen na de annulering op de hoogte. Met annuleringen na die twee dagen wordt geen rekening gehouden in het kader van hetgeen waartoe Bringmeone.nl jegens de Leverancier is verplicht (waaronder in ieder geval begrepen enige (door)betalingsverplichting).
 13. Bringmeone.nl kan de Bestelling annuleren in de volgende gevallen:
 14. De Bestelling lijkt vals te zijn;
 15. Bringmeone.nl heeft het vermoeden dat ter zake sprake is van illegale activiteiten.

Artikel 9: Vergoeding voor de Service en doorbetaling van de prijs van de Bestelling aan de

Leverancier

 1. Als vergoeding voor de Service is de Leverancier voor iedere Bestelling aan Bringmeone.nl een provisie op de Overeenkomst verschuldigd van € 1,- (zegge: één euro) excl. BTW, ongeacht de omvang van de Bestelling, de plaats waar wordt bezorgd en / of er al dan niet na bestelling een annulering door de Klant wordt gedaan, dan wel ongeacht er geschil tussen de Leverancier en de Klant ontstaat.
 2. Voorts brengt Bringmeone.nl voor iedere bestelling administratiekosten in rekening groot € 0,15 excl. BTW per bestelling. Dit bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden met maximaal 5% per jaar.
 3. Bringmeone.nl kan de hoogte van de verschuldigde provisie eenzijdig wijzigen. Bringmeone.nl behoudt zich het recht voor om extra vergoedingen in rekening te brengen voor aanvullende diensten. Bringmeone.nl zal de Leverancier vooraf in kennis stellen van een wijziging in de hoogte van de provisie.
 4. Bringmeone.nl zal de provisie met 25 % (zegge: vijfentwintig procent) verhogen indien de Leverancier in strijd handelt met enige uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden op hem rustende verplichting. De verhoogde provisie zal tenminste worden toegepast voor de duur van één maand.
 5. Bringmeone.nl zal voornoemde provisie op de Overeenkomst inhouden op hetgeen zij doorbetaalt aan de Leverancier nadat de Klant de prijs van de Bestelling aan Bringmeone.nl heeft voldaan. Bringmeone.nl zal een lijst bijhouden van hetgeen zij uit hoofde van de op haar rustende doorbetalingsverplichting aan de Leverancier is verschuldigd. Bringmeone.nl zal het totaal van het verschuldigde bedrag na iedere werkdag aan de Leverancier doorbetalen. Het uit hoofde van de doorbetalingsverplichting verschuldigde bedrag is opeisbaar vanaf vijf dagen na het afloop van de betreffende werkdag. Bringmeone.nl verkeert pas in verzuim na schriftelijke (dat wil zeggen per post of per e-mail) ingebrekestelling.
 6. Bringmeone.nl heeft het recht om hetgeen zij is verschuldigd aan de Leverancier te verrekenen met hetgeen de Leverancier aan haar is verschuldigd.

Artikel 10: Klachten van Klanten

 1. De Leverancier is exclusief (dus uitsluitend) verantwoordelijk voor de (correcte afhandeling van de) klacht(en) van de Klant(en) ter zake van de nakoming van de Overeenkomst. De Leverancier is ter zake verplicht om een deugdelijk klachtenadministratiesysteem te onderhouden en om een deugdelijk klachtenbeleid te ontwikkelen en te onderhouden.
 2. Ingeval de Klant een klacht over de Leverancier neerlegt bij Bringmeone.nl zal Bringmeone.nl die klacht zo snel mogelijk doorzetten naar de Leverancier.
 3. De Leverancier vrijwaart Bringmeone.nl voor iedere claim die voortvloeit uit het niet deugdelijk / tijdig behandelen en afhandelen van (een) klacht(en) van (de) Klant(en).
 4. Het niet naar tevredenheid behandelen en afhandelen van een klacht van de Klant kan naar eigen inzicht van Bringmeone.nl en naar redelijkheid door Bringmeone.nl worden aangemerkt als schadelijk gedrag voor (de goede naam van) Bringmeone.nl en het Platform.

Artikel 11: Looptijd en beëindiging van de Service

 1. Bringmeone.nl verleent de Service voor onbepaalde tijd vanaf de datum waarop de Leverancier door Bringmeone.nl is toegelaten tot registratie op het Platform.
 2. Zowel Bringmeone.nl als de Leverancier kunnen de Service schriftelijk (dat wil zeggen per post of per e-mail) beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Na opzegging door de Leverancier bepaalt Bringmeone.nl de datum waarop geen aanbod van de Leverancier meer op het Platform wordt aangeboden en waarop geen Bestellingen bij de Leverancier meer worden geaccepteerd.
 3. In aanvulling op bovenstaand artikellid is Bringmeone.nl gerechtigd de Service onmiddellijk (en dus zonder opzegtermijn) te beëindigen als de Leverancier een bepaling of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden schendt of anderszins tekortschiet in de nakoming van hetgeen waartoe de Leverancier jegens Bringmeone.nl is verplicht. Bringmeone.nl is ook gerechtigd de Service onmiddellijk te beëindigen als:
 4. de Leverancier in een insolventieprocedure (of soortgelijke procedure) is betrokken;
 5. sprake is van een geval van overmacht waardoor de levering van de Service onpraktisch of commercieel onrendabel is geworden;
 6. als enige wettelijke of reglementaire verplichting tot onmiddellijke opzegging noopt.
 7. De Leverancier is bevoegd om de Service onmiddellijk op te zeggen als Bringmeone.nl grovelijk tekortschiet in een op haar rustende verplichting.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Bringmeone.nl jegens de Leverancier in verband met (de uitvoering van) de Service en de Overeenkomst met de Klant en al hetgeen daaruit voortvloeit is uitgesloten voor zover het Nederlandse recht zulks toelaat.
 2. Mocht enige verplichting tot schadevergoeding jegens de Leverancier bestaan, dan is de omvang van de schadevergoedingsverplichting jegens de Leverancier beperkt tot hetgeen op grond van de aansprakelijkheidsverzekering ter zake wordt uitbetaald. Indien ter zake om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is de omvang van de schadevergoedingsverplichting jegens de Leverancier beperkt tot € 250,- (zegge: tweehonderdenvijftig euro).

Artikel 13: Privacy en persoonsgegevens van Klanten

 1. In verband met de Overeenkomsten worden persoonsgegevens van Klanten doorgegeven aan Leveranciers.
 2. Zowel Bringmeone.nl als de Leverancier is apart / afzonderlijk verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens die voor haar eigen doeleinden en met eigen middelen en / of namens haar worden verwerkt. Dit betekent dat zowel Bringmeone.nl als de Leverancier onafhankelijk van elkaar verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvan zij (deels) de doeleinden en middelen in het kader van deze Algemene Voorwaarden bepalen.
 3. De Leverancier conformeert zich aan het privacy beleid van Bringmeone.nl dat is te vinden op het Platform.
 4. De Leverancier verstrekt geen persoonsgegevens van Klanten aan derden en communiceert niet met Klanten anders dan voor de uitvoering van Overeenkomsten.
 5. De Leverancier informeert Bringmeone.nl onmiddellijk per telefoon of per e-mail over een eventueel data-lek van persoonsgegevens en houdt Bringmeone.nl op de hoogte van dat data- lek en de manier waarop daarmee wordt omgegaan.
 6. Niet in deze Algemene Voorwaarden of de hierin voorgenomen regelingen is bedoeld om een van beide partijen te beschouwen als de verwerker van de andere partij of gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijken met elkaar, met betrekking tot persoonsgegevens die door de ene partij worden gedeeld met de andere partij.

Artikel 14: Toepasselijk recht, bevoegde rechter en geschilbeslechting

 1. Op de verhouding tussen Bringmeone.nl en de Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien enig geschil rijst met betrekking tot de (juridische) verhouding tussen Bringmeone.nl en de Leverancier is de rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd om kennis te nemen van dat geschil.
 3. Indien Bringmeone.nl kosten moet maken om een (buitengerechtelijk en / of gerechtelijk) geschil met de Leverancier op te lossen / te beslechten, is de Leverancier verplicht de volledige kosten gemaakt in zowel het buitengerechtelijke als in het gerechtelijke traject aan Bringmeone.nl te vergoeden, indien de Leverancier (grotendeels) in het ongelijk wordt gesteld, dan wel een vordering van Bringmeone.nl (grotendeels) wordt toegewezen.

Artikel 15: Overige bepalingen

 1. De Leverancier is niet bevoegd om zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Service te verpanden (of op enige andere wijze te gebruiken als zekerheid) of over te dragen aan derden, tenzij Bringmeone.nl daarmee schriftelijk instemt.
 2. Bringmeone.nl is bevoegd zijn rechten en verplichting die voortvloeien uit de service zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier aan derden over te dragen of te gebruiken als zekerheid.
 3. Als een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal een dergelijke bepaling of het relevante deel daarvan geen invloed hebben op de geldigheid, bindende werking en afdwingbaarheid van de andere (gedeelten van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onze privacy statement en cookie verklaring.